poluare__fum_38902800_63966500
România, avertizată de Comisia Europeană să controleze emisiile de ardere de la Govora 2 și Deva 2!
23 iulie 2018
flight-cancel
Drepturile pasagerilor: călătoriți în UE fără griji!
26 iulie 2018

În iulie se numără incompatibilitățile! Aleși locali care au crezut că fentează legea, dar au fost prinși de ANI

exit-poll-otopeni-rezultatele-la-alegerile-locale-2016-cine-va-fi-noul-primar-385284

Agenția Națională de Integritate nu a intrat încă în vacanță și până acum, în luna iulie, a semnalat aproape 40 de incompatibilități și conflicte de interese față de foști și actuali aleși locali sau funcționari publici.

 

30 de aleși locali incompatibili

 

Agenția Națională de Integritate a descoperit numai în luna iulie 30 de aleși locali care se află în situații de incompatibilitate sau în conflict de interese.

 

PORGE FLORIN IOAN, Primar al orașului Vașcău, Județul Bihor, acuzat de conflict de interese administrativ.   În exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis o dispoziție privind numirea soției sale în funcția de manager de proiect în cadrul unui proiect implementat de Primăria Vașcău, care a produs un folos material pentru soția sa (în baza acestei dispoziții, soția persoanei evaluate a încasat venituri în sumă de 15.859 lei). Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

MAGHERU CRISTIN, Primar al comunei Cîrța, Județul Sibiu, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 26 iunie 2012 – 15 iunie 2018 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, titular al Magheru Cristin Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

LECHICI MIRCO ILIE, Primar al Comunei Răcășdia, Județ Caraș Severin, acuzat de  incompatibilitate.  Începând cu 2012 exercită simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, titular al Lechici Ilie-Mirco Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

 COANDĂ NICUȘOR, Primar al comunei Coșoveni, Județul Dolj, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 6 august 2012 – 19 aprilie 2013 a exercitat simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Coșoveni, Județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

CORÎCI MARCEL, Primar al comunei Grecești, Județul Dolj, acuzat de incompatibilitate.  În perioada 3 septembrie 2012 – 12 februarie 2013 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grecești, Județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

POPESCU AUREL, Viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Județul Gorj, acuzat de  incompatibilitate.  În perioada 7 noiembrie 2012 – 28 septembrie 2015 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliile de Administrație a patru unități școlare de pe raza municipiului Târgu Jiu, încălcând astfel art. 87, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

ȚÎRCOMNICU ILIUȚĂ, Viceprimar al comunei Pielești, Județul Dolj, acuzat de  incompatibilitate. Începând cu data de 25 iunie 2012 desfășoară activități remunerate în calitate de asistent în brokeraj în cadrul SC Maxygo Broker De Asigurare SRL. Totodată, în perioada 12 septembrie 2012 – 23 aprilie 2013 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pielești Județul Dolj. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1) lit. d) și k) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

 

BRATU ADRIAN, Viceprimar al comunei Mîrzănești, Județul Teleorman, acuzat de incompatibilitate. Începând cu 2012 deține calitatea de comerciant persoană fizică Bratu Șt. Adrian Persoană Fizică Autorizată. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

 

NEGARIU CORNEL IOAN, fost Viceprimar al comunei Fîrliug, Județul Caraș Severin, acuzat de incompatibilitate. În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016) a deținut și exercitat simultan și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Negariu Cornel Ioan Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

BUȘICĂ CONSTANTINA, fost Viceprimar al comunei Bîrca, Județul Dolj, acuzată de  incompatibilitate. În perioada 29 aprilie – 4 noiembrie 2015 a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca, participând la 8 ședințe ale Consiliului de Administrație. De asemenea, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Maritimcor S.R.L. Totodată, în perioada exercitării funcției de viceprimar a desfășurat activități remunerate în baza Contractului individual de muncă încheiat cu S.C. Antonio & Diana S.R.L., realizând venituri în perioada 29 aprilie 2015 – 3 iunie 2015. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. k) din Legea nr. 161/2003, aplicabile în perioada supusă evaluării.

 

CÎRLIGEA FLORIN EUGEN, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila, acuzat de incompatibilitate. În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), S.C. Comision Trade S.R.L, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic, a încheiat 15 contracte comerciale de prestări de servicii cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Brăila. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

 

MILIȚĂ IULIAN, fost Viceprimar și actual Consilier Local al comunei Dragoș Vodă, Județul Călărași, acuzat de  incompatibilitate. În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016) a avut atât funcția de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Dragoș Vodă, cât și calitatea de comerciant persoană fizică – titular al Miliță D. Iulian Întreprindere Individuală. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

 

GROZA COSMIN ADRIAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Hălmagiu, Județul Arad, acuzat de  incompatibilitate. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea comercială Ocolul Silvic Codrii Iancului S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de șef ocol și administrator, a încheiat un contract de prestări servicii silvice cu Primăria Comunei Halmagiu, în baza căruia societatea a încasat suma de 24.288,18 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

MUNTEAN ALEXE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zăvoi, Judeţul Caraș-Severin, acuzat de  conflict de interese administrativ. În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a luat parte la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului local, deși avea un interes personal patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

 

DRĂGHICI GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dascălu, Județul Ilfov, acuzat de incompatibilitate. În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), societatea Toma Pest Impex SRL, la care atât persoana evaluată cât și tatăl său dețin calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria comunei Dascălu trei contracte comerciale de prestări de servicii. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile ale 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

 

GAVRILĂ NECULAI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Boldu, Județul Buzău, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 27 iunie 2012 – 31 iulie 2017 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului comunei Boldu, Județul Buzău, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

 

COSTEA SERGIU CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Buftea, Județul Ilfov, acuzat de  incompatibilitate. În perioada deţinerii mandatului de consilier local (2016 – 2020), S.C. Valahia Electronic Impex S.R.L., societate în cadrul căreia tatăl persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, a încheiat un contract de furnizare cu Primăria orașului Buftea, în valoare de 57.600 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea 161/2003.

 

ILIEȘ IULIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Icușești, Județul Neamț, acuzat de incompatibilitate. În perioada deținerii mandatului de consilier local (2012 – 2016), S.C. Aliada Grup S.R.L, societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Școala Gimnazială Bălușești (instituție subordonată Consiliului Local al comunei Icușești) un contract comercial în valoare de 3.600 lei și achiziții directe (facturi) în valoare totală de 8.670,6 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

 

CATI SEVER LEONIDA, fost Consillier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Perieți, Județul Ialomița, acuzat de  conflict de interese administrativ. În data de 27 noiembrie 2013 a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, către Fundația „Memoria unei Deportări – Fundata 18-19 Iunie 1951”, în cadrul căreia persoana evaluată este membru fondator și membru în Consiliul de Administrație, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului local. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

MOISE VIOREL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, Județul Prahova, acuzat de conflict de interese administrativ. În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local care a stat la baza încheierii unui Contract de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei și Asociația Crescătorilor de Animale – Teșila – Valea Doftanei, deși avea un interes personal de natură patrimonială întrucât soția sa, în calitate de crescător de animale și membru al Asociației a obținut venituri, din folosirea și exploatarea pãșunilor aflate în domeniul privat al comunei Valea Doftanei, respectiv din creșterea și vânzarea animalelor. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiileart. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 lit. a), respectiv art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 

SANDU ION, Primar al comunei Perișani, Județul Vâlcea, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 15 octombrie 2012 – 30 iunie 2014 a deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Profesionale Comuna Perișani, Județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

MOȚICA ANA LENUȚA, Primar al comunei Gurahonț, Județul Arad, acuzată de incompatibilitate. În perioada 4 septembrie 2012 – 9 aprilie 2014 a exercitat simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului „Ioan Buteanu” Gurahonț, Județul Arad, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 aplicabile în perioada supusă evaluării și ale dispozițiilor art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

 

MAGHEȚI NICOLAE, Viceprimar al comunei Zorlențu Mare, Județul Caraș-Severin, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – reprezentant al „Magheți Nicolae Întreprindere Familială”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

CHIVU LAURENȚIU, fost Viceprimar, actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Rovinari, Județul Gorj, acuzat de incompatibilitate. În perioada 27 august 2014 – 4 septembrie 2015 a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Gheorghe Tătărescu Rovinari, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

 UNGUREANU GHEORGHE IRINEL, fost Viceprimar, actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Drăguțești, Județul Gorj, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 29 iunie 2012 – 10 februarie 2014 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator unic în cadrul S.C. Virgis Iris S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

PLUJAR ION-SEBASTIAN, fost Viceprimar, actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ramna, Județul Caraș-Severin, acuzat de  incompatibilitate. În perioada 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – reprezentant al „Plujar Sebastian Întreprindere Familială”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003

 

BUGĂRIN NATALIA-LAVINIA, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Brebu, Județul Caraș-Severin, acuzată de  conflict de interese administrativ. În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a luat parte la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local, deși avea printr-o rudă de gradul I (mama sa) un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

 

BÎRSĂNEL LIVIU, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Răsmirești, Județul Teleorman, acuzat de  conflict de interese administrativ. În data de 14 septembrie 2012 a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind asocierea cu Asociația Sportivă „Voința” Răsmirești și darea spre administrare sub formă de comodat a terenului de fotbal din proprietatea Consiliului Local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, întrucât deținea la acea dată calitatea de președinte al asociației. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi ale art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 PAȘOL NICOLAI, fost Consilier local și fost Viceprimar al orașului Mizil, Județul Prahova, acuzat de  conflict de interese administrativ. În exercitarea mandatului de consilier local (2016 – 2020) a luat parte, în data de 27 aprilie 2017, la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care a fost aprobată constituirea unei căi de acces pentru S.C. Padores S.R.L., societate al cărei asociat unic și administrator este persoana evaluată. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 77 din Legea nr. 393/2004. De asemenea, ANI menționează faptul că în data de 15 februarie 2018, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui PAȘOL NICOLAI, în calitate de fost viceprimar al orașului Mizil, Județul Prahova.

 

MIHAI ANDREEA MARTINA, fost Consilier Local al municipiului Orșova, Județul Mehedinți, acuzată de  incompatibilitate. În perioada 23 iunie – 3 august 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Consiliului Local, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Orșova, Județul Mehedinți, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003.

 

 

Funcționari publici care și-au rotunjit veniturile din alte activități

 

Un număr de trei funcționari publici au încălcat legea, desfășurând activități remunerate care nu sunt compatibile cu statutul lor.

 

TĂNASE DANIELA, Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, acuzată de  incompatibilitate. În perioada 16 decembrie 2011 – 2 octombrie 2017 a exercitat simultan calitatea de funcționar public cu statut special (comisar-șef de poliție – psiholog) și profesia liberă de psiholog în cadrul Societății civile Tănase și Asociații, obținând venituri. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 45, alin (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002.

MIRON MARIA, Funcționar public în cadrul Primăriei comunei Stăuceni, Județul Botoșani, acuzată de  incompatibilitate. Începând cu data de 1 septembrie 2009, în calitate de funcționar public, desfășoară și activități remunerate (de administrator financiar) în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Stăuceni, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 161/2003.

PISEC MARIA IOANA, Funcționar public în cadrul Consiliului Județean Alba, acuzată de  incompatibilitate.  În perioada 17 februarie 2012 – 31 decembrie 2015 a exercitat funcția publică de auditor în cadrul Biroului audit public intern simultan cu desfășurarea de activități economico-financiare remunerate, care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Medici și la stat și în privat

 

POPESCU DUMITRU, fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Județul Buzău, a fost declarat incompatibil și i s-a făcut sesizare la Parchet. Astfel,  în perioada 18 decembrie 2008– 10 februarie 2017, acesta  a exercitat simultan funcția de manager și calitatea de președinte al Consiliului Director din cadrul Casei de Ajutor Reciproc Spitalul Săpoca I.F.N, încălcând dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) și art. 178, alin. (4) din Legea nr. 95/2006. De asemenea, Agenția Națională de Integritate a constatat indicii privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații”, întrucât persoana evaluată nu a menționat în declarațiile de avere depuse în calitate de Manager cuantumul venitului realizat în urma exercitării funcțiilor de Președinte al Consiliului de administrație/director al Casei de Ajutor Reciproc a Salariaților Spital Săpoca I.F.N. și în declarațiile de interese funcția de Președinte al Consiliului de administrație/director. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

DONCIU DORINA, șef Secția Psihiatrie I în cadrul Spitalului Clinic Psihiatrie ,,Socola” Iași, Județul Iași, a fost acuzată de  incompatibilitate. În perioada 16 noiembrie 2016 – 1 iulie 2017 a deținut funcția de șef Secția Psihiatrie I simultan cu calitatea de asociat unic, respectiv de administrator al S.C. Vital Medical Center Memory S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15) și ale art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

 

BARTOȘ DANIELA, fost șef de Secție în cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, acuzată de  incompatibilitate. În perioada 21 ianuarie 2015 – 7 septembrie 2017 a exercitat simultan funcția de șef de secție și o funcţie în una dintre structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti, respectiv în perioada 22 noiembrie 2016 – 7 septembrie 2017 a exercitat simultan funcția de șef de secție și funcţia de membru în organele de administrare în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. d) și g) coroborat cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *