17457200_303
A început numărătoarea inversă: Mai e un an până la alegerile europarlamentare!
29 mai 2018
144210984
Taxele de utilizare a drumurilor: reforme care vizează protecția mediului și tratament echitabil pentru toți transportatorii
29 mai 2018

Primul fond UE pentru industria de apărare: deputații și miniștrii au ajuns la un acord

ue army

 

Noul program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, cu un buget de 500 de milioane de euro pentru perioada 2019-2020, a fost aprobat informal de către Consiliu și deputații europeni.

Ajutorul financiar al UE va contribui la finanțarea dezvoltării de produse și tehnologii noi și modernizate pentru a face UE mai independentă, pentru a spori eficiența cheltuielilor bugetare și pentru a stimula inovarea în domeniul apărării.

 

Cine poate aplica?

 

Pentru a fi eligibile pentru finanțare:

  • companiile trebuie să facă parte dintr-un consorțiu format din cel puțin trei societăți publice sau private, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE,
  • cel puțin trei dintre societățile eligibile, stabilite în cel puțin două state membre diferite, nu trebuie să fie controlate, direct sau indirect, de aceeași entitate sau reciproc,
  • beneficiarii și subcontractanții acestora trebuie să fie societăți publice sau private stabilite în UE și
  • infrastructura, facilitățile, bunurile  și resursele acestora, inclusiv structurile de conducere executive, utilizate pentru acțiunile finanțate, vor trebui să se afle în UE pe întreaga durată a acțiunii și trebuie, de asemenea, să fie stabilite în UE.

 

Ce se poate  finanța?

 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării va finanța faza de dezvoltare (între cercetare și producție) a produselor și tehnologiilor noi și îmbunătățite în domeniul apărării în UE, de la studii la proiectare, testare și până la etapele de certificare și dezvoltare.

 

Selecție și program de lucru

 

Pentru a câștiga contractele, susținătorii de proiecte vor trebui să dovedească contribuția lor la excelență, inovare și competitivitate. Comisia UE va adopta un program de lucru pe doi ani care să detalieze procedurile de selectare a acțiunilor de sprijin din partea UE, tipul de finanțare și bugetul alocat, precum și categoriile de proiecte care pot fi finanțate, inclusiv proiectele dedicate în mod special IMM-urilor.

 

Experți independenți

 

Experții independenți, ale căror acreditări trebuie validate de statele membre, vor asista Comisia în procedura de atribuire. Acești experți vor fi resortisanți ai UE dintr-o gamă largă de țări din UE. Comisia va asigura o compoziție echilibrată și o rotație adecvată.

Raportorul Françoise Grossetête (PPE, FR) a declarat: „Acest prim program european dedicat proiectelor industriale de apărare va spori cooperarea și va consolida competitivitatea industriei de apărare a UE. Baza tehnologică și industrială din toată Europa, în special IMM-urile noastre, vor beneficia de acest program pentru a ne consolida autonomia strategică. Excelența și inovația vor fi esențiale pentru selectarea proiectelor”.

Acordul provizoriu va fi prezentat ambasadorilor UE pentru aprobarea lor începând cu data de 29 mai, după care trebuie aprobat de Comisia pentru industrie a Parlamentului înainte de a fi supus votului Parlamentului în ansamblul său. Odată ce Parlamentul și Consiliul au aprobat în mod formal regulamentul, acesta va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *