meyeluri
Standardul dublu de calitate pentru produsele alimentare: eurodeputații propun soluții
18 septembrie 2018
51f0424c2c3db5cd7ba9dd3c7271aae1
Comisia Europeană prezintă o abordare cuprinzătoare pentru modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului
18 septembrie 2018

Uniunea Europeană își intensifică sprijinul acordat pentru libertatea presei și tinerii jurnaliști în Balcanii de Vest

press_freedom-586x319-e1423727419726-586x319

UE și-a intensificat sprijinul acordat pentru libertatea și dezvoltarea presei în Balcanii de Vest, punând accentul în special pe responsabilitatea presei, finanțare sa, consolidarea capacităților, cooperarea regională și tinerii jurnaliști. Acest lucru a fost confirmat la cea de-a doua conferință intitulată „Zilele presei UE-Balcanii de Vest”, care a avut loc în perioada 17-18 septembrie, la Skopje.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, a declarat: „Protejarea și garantarea drepturilor fundamentale, printre care se numără și libertatea presei, sunt aspecte de o importanță crucială, inclusiv pentru realizarea de noi progrese pe calea aderării la UE. Cu toate că Strategia noastră privind Balcanii de Vest au catalizat o nouă dinamică de integrare în UE a regiunii, în domeniul libertății presei, progresele înregistrate au fost puține. Pentru a impulsiona realizarea de progrese și în acest domeniu, ediția de anul acesta a Zilelor Presei a pus accentul pe educarea și formarea tinerilor jurnaliști și pe acțiuni care sprijină alfabetizarea mediatică, promovează reconcilierea și susțin independența, protecția și viabilitatea economică a unei scene mediatice dinamice”.

Libertatea presei este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și face parte dintre criteriile politice de aderare la UE. La cea de a doua conferință „Zilele presei UE-Balcanii de Vest”, UE și-a consolidat sprijinul în favoarea presei independente din regiune și a tinerilor jurnaliști prin inițiative regionale. Printre obiectivele acestor inițiative se numără înlesnirea accesului la educație, organizarea de cursuri de formare profesională destinate operatorilor din domeniul mediatic și consolidarea alfabetizării mediatice și digitale a tinerilor. În plus, noile programe vor promova schimburile în cadrul regiunii și cu UE, vor consolida capacitățile de prevenire a amenințărilor și a atacurilor îndreptate împotriva jurnaliștilor, vor consolida expertiza judiciară și vor susține modele viabile de finanțare a presei.

Strategie pe termen lung pentru sprijinirea libertății presei

Pentru perioada 2014-2020, Uniunea Europeană a elaborat o abordare strategică pe termen lung pentru a sprijini libertatea presei în Balcanii de Vest. Principalele programe regionale în curs în acest domeniu sunt:

1) Programul regional de formare pentru îmbunătățirea calității și a profesionalismului în jurnalism(2 milioane EUR): programul are drept obiectiv sprijinirea educației în domeniul jurnalismului și promovarea schimburilor dintre UE și Balcanii de Vest. Se preconizează că va fi semnat înainte de sfârșitul anului 2018.

2) Consolidarea expertizei judiciare privind libertatea de exprimare și libertatea presei (2,5 milioane EUR): pus în aplicare în parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), programul oferă sprijin sistemului judiciar în vederea aplicării jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și oferă cursuri de formare privind normele etice destinate autorităților de reglementare din domeniul mediatic. Continuarea programului face în prezent obiectul negocierilor și acesta va face parte din „Instrumentul orizontal UE-CoE 2”.

3) Consolidarea încrederii în presă (1,5 milioane EUR): pus în aplicare în parteneriat cu UNESCO, programul sprijină responsabilitatea presei, guvernanța internă în domeniul mediatic și alfabetizarea mediatică. Continuarea programului – care pune accentul pe alfabetizarea mediatică – face în prezent obiectul negocierilor.

4) Rețeaua de asociații ale jurnaliștilor (1,2 milioane EUR) consolidează capacitatea organizațiilor profesionale ale jurnaliștilor și a platformelor regionale de avertizare rapidă de a semnala cazurile de atacuri și amenințări la adresa jurnaliștilor

5) Grantul direct către Fondul European pentru Democrație (FED) (4 milioane EUR) acordă sprijin unor mijloace de informare specifice. Este un mecanism flexibil de redistribuire de granturi pentru sprijinirea democrației într-un mediu care evoluează rapid (de exemplu, acordă finanțare întreprinderilor nou-înființate, finanțare principală și punte, sprijin pentru inițiative de mică amploare; canale mediatice/jurnaliști/bloggeri noi și independenți, organizații neînregistrate). Sprijinul FED este complementar cu alte instrumente ale UE.

6) Programul de asistență tehnică pentru sprijinirea serviciilor media publice în Balcanii de Vest (1,5 milioane EUR): pus în aplicare de un consorțiu condus de Federația Internațională a Jurnaliștilor și de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, proiectul se axează pe modele viabile de finanțare, alegerea transparentă a membrilor organelor de administrație, redacții integrate, recomandări editoriale, coproducerea regională a conținutului destinat tinerilor și jurnalismului de investigație.

 

Conferința „Zilele Presei UE-Balcanii de Vest”

 

Conferința „Zilele Presei UE-Balcanii de Vest” a avut loc la Skopje, în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, între 17 și 18 septembrie 2018. La conferință au participat peste 300 de reprezentanți ai mass-mediei și ai organizațiilor societății civile, precum și factori de decizie din Balcanii de Vest și UE, pentru a discuta cu privire la rolul esențial jucat de mass-media în cadrul procesului de aderare și pentru a prezenta propuneri novatoare și acțiuni menite să îmbunătățească situația jurnaliștilor și să consolideze presa independentă.
Două mese rotunde și trei ateliere au oferit o platformă pentru profesioniștii din domeniul mediatic pentru a face schimb de opinii și a-și împărtăși cele mai bune practici. Ediția din acest an s-a axat în special pe tânăra generație de jurnaliști și pe subiecte cum ar fi viabilitatea economică, cooperarea regională în domeniul mediatic și formarea profesională. Conferința a contribuit, de asemenea, la pregătirea terenului pentru noi inițiative novatoare de promovare a unei prese independente, viabile și profesioniste în regiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *